Billing
bcg-contactform.png

Billing komplexní řešení fakturace a obsluhy

Modul Billing podporuje kompletní řešení fakturace a obsluhu konečných zákazníků a obchodníků v oblasti prodeje energií. Pokrývá různé typy produktů (elektřina, plyn, voda, teplo, CNG) a segmenty zákazníků (B2B, Retail).

Hlavní funkcionality 1. Kmenová data - Karta zákazníka
  Kmenová data jsou základní data o zákaznících, přičemž:
  • Základní členění je dle Osoba, Obchodní firma
  • Logika dat (1:N)
  • - Zákazník > Smluvní účet > Smlouva > OPM
  • Dokumenty generované automaticky
  • - Výpověď, Plná moc, Smlouva, Obchodní podmínky
  • - Kalendář záloh, Zálohové faktury, Zúčtování, Faktury, Upomínky, Vymáhání, ...
 2. Kalendář plateb
  Na základě vytvořené smlouvy systém následně generuje kalendář plateb (záloh):
  • Individuální nastavení fakturačních a platebních cyklů
  • - Výše a periodicita jejich vystavení
  • Hromadné generování dokladů
  • Kalendář plateb, Faktura
 3. Proces změny dodavatele - automatizovaný
  Plná podpora veškerých procesů aplikovatelných v procesu změny dodavatel. Pravidelná notifikace uživateli o stavu a následujících krocích u daného zákazníka včetně jeho historie.
 4. Komunikace s distributory/ote
  Prostřednictvím modulu Komunikace OTE a potřebného certifikátu, komunikuje řešení napřímo s OTE. Komunikace je typu Server - Server, kdy jsou přijímány a generovány dané typy zpráv (*.xml, *.xsl) s plnou podporou jednotlivých procesů (odečtů, změny dodavatele aj.).
 5. Zúčtování
  Na základě příchozích zpráv či odečtových importních souborů jsou vytvářeny podklady pro fakturu tzv. zúčtování:
  • Obsahuje přehled položek - Informativní položky, Obchodní složka, Distribuce, Ekologická daň, Fakturační položky
  • Přehled spotřeby
  Proces vytváření zúčtování je hromadný, v případě výskytu anomálie je obsluha vyzvána k jejímu vyřešení.
 6. Banka
  Součástí řešení je modul Banka, který umožňuje stahování a vytváření bankovních výpisů/příkazů, SIPA v různých formátech. Po nahrání bankovního výpisu jsou evidovány jednotlivé jeho řádky jako příchozí platby pro jejich následné párování. U výpisů (vrácení přeplatků aj.) systém generuje příkazy do banky dle zvoleného formátu.
 7. Párování plateb
  Párování plateb probíhá automaticky na základě očekávaných plateb a příchozích výpisů. V rámci párovacího mechanismu existuje 7 metod aplikovatelných na jeden výpis s možností využití modulu neobjasněných plateb:
  • Probíhá dle stanovených scénářů a kritérií v několika fázích
  • Obsluha má k dispozici modul Neobjasněné platby
  • Možnost využívání A-Konta
 8. Integrované účetnictví komodit
  Součástí řešení je integrované účetnictví komodit, které předává agregované záznamy provoznímu účetnictví:
  • Hlavní a vedlejší účetní kniha
  • Ekonomické výstupy pro úřady
 9. Upomínání / Splátkové kalendáře
  V rámci systému jsou nastaveny mechanismy upomínání s možnostmi uživatelsky nastavit různé scénáře upomínání (např. dle typu zákazníka):
  • Dopis
  • E-mail
  • Telefon, a další ...
  V případě komunikace se zákazníkem lze dlužnou částku rozložit do tzv. splátkového kalendáře, kdy systém zpětně hlídá platební aktivitu zákazníka.
 10. Produkty a ceníky
  Nastavení a vytváření produktů/ceníků řeší samostatný modul:
  • Nastavení produktových ceníků
  • Ceník, cenový model, aj.
  • Nastavení individuálních cen, produktů a ceníků administrátorem
  • Evidence historie ceníků
 11. Reporting
  Reporty jsou logicky řazeny dle oblasti, kterou popisují (Fakturace, Saldokonto, Účetnictví, Změna dodavatele atd.).
 12. Nevyfakturovaná spotřeba
  Provádí se na základě odhadu budoucí fakturace, tedy odhadované spotřeby odběrného místa, která se dle TDD rozdělí na měsíční spotřeby, „ocení“ se dle produktů a ceníků. Výstup je formou reportů, které je možné dimenzovat dle uživatelských potřeb.

Nenašli jste, co jste hledali?

neváhejte se zeptat...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2019 - 2023 - flexiit.cz

Odkazy / sociální sítě

 • Dobrý den,
  jak Vám můžeme pomoct?