Billing

Billing

Naše řešení CRM Utility 4Motion je určeno utilitním společnostem, které hledají kompletní řešení všech svých procesů od akvizice svých zákazníků po jejich konečné zasmluvnění a předání v rámci interních procesů směrem do společnosti.

Billing pokrývá tyto oblasti a je reprezentováno těmito základními moduly:

Základní moduly

Kmenová data

Kmenová data jsou centralizována v modulu Zákazník, kde jsou ukládána obsluhou v logice dat 1:N, což zanmená, že zákazník může mít N smluvních účtů a N smluv. Celý proces zadávání smluv a OPM je v systémů kontrolován a navázán na další procesy - např. změnu dodavatele či hromadné generování záloh pro zákazníka. Kmenová data obsahují základní informace:

 • Základní informace – (propojení na Ares/ORSR)
 • Adresy (fakturační, sídlo, korespondenční)
 • Smlouva (komodita, platnost, produkty, dodatky smlouva aj.)
 • OPM - informace o odběrném místě, místě spotřeby
 • Aktivity zákazníka (uskutečněné, plánované)
 • DMS (Document management system) - smlouvy, plné moci, uvítací dopisy...
 • Historie zákazníka

 

Komunikace s OTE (Změna dodavatele)

Komunikace s OTE je prezentována vlastním modulem, který napřímo komunikuje s OTE ( Server - Server). FLEXI zprávy, které jsou součástí komunikace (formát *.xml) přijímá a zároveň generuje ve standardizovaném formátu. Procesy, které FLEXI v komunikaci zastává jsou:

 • Procesy změny dodavatele (obrana, útok, změna na OPM, změna s přepisem...atd.)
 • Odečtové informace (převod do číselné podoby, generování odečtových zpráv atd.)
 • Procesy související s rolí distributora (registrace OPM, nahlašování, výkaznictví atd.)

 

Hromadná fakturace

V rámci systému FLEXI IT je možné spouštět procesy vytváření zúčtování - jako podkladu pro faktury a vlastní fakturaci dvojím způsobem - individuálně či hromadně. Další oblasti, které modul pokrývá je controllingový mechanismus v procesu vystavení faktur a zúčtování (chybějící odečty atd.). Podporujeme elektronickou fakturaci, sumarizaci přijatých plateb vůči vystaveným dokladům - saldokonoto.

Integrované účetnictví

Výhodou systému FLEXI IT je integrované účetnictví KOMODIT. Existuje tzv. "Hlavní Vedlejší" účetní kniha, která reflektuje a přebírá účetní kontační matici od zákazníka. Dle její logiky následně zaúčtuje přijaté platby vůči vystaveným dokladům. Součástí modulu je komunikace s bankami, poštou a následné párování plateb, které obsahuje několik "párovacích" metod.

Saldokonto - Upomínání

Modul upomínání obsahuje možnost nastavení několik a scénářů upomínání pro různé typy zákazníků. současně nabízí možnost vystavení splátkových kalendářů pro rozložení dlužné částky v čase. Proces upomínání funguje na automatické bázi, tj. systém hlídá doklady a očekávané platby a následně sám zařazuje jednotlivé zákazníky do konkrétního kroku v upomínacím procesu.

Reporting a controlling

V rámci FLEXI IT existuje standardizovaná sada reportů za jednotlivé věcné oblasti (kmenová data, Workflow, Změna dodavatele, Fakturace, účetnictví, Distribuce atd.). Reporty je možné mít ve vlastní správě proškoleným uživatelem.

PRODUKTY
REFERENCE
1:1 SolutionMicrosoft DynamicsE-commerceConsulting
D3Soft s.r.o. EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.