CRM Utility

CRM Utility

Naše řešení CRM Utility 4Motion je určeno utilitním společnostem, které hledají kompletní řešení všech svých procesů od akvizice svých zákazníků po jejich konečné zasmluvnění a předání v rámci interních procesů směrem do společnosti.

CRM pokrývá tyto oblasti a je reprezentováno těmito základními moduly:

Základní moduly CRM

Zákazník

V modulu Zákazníci jsou evidovány veškerá kmenová data zákazníků, nebo potenciálních klientů. Kmenová data jsou prezentována prostřednictvím tzv. Karty zákazníka, která obsahuje základní informace:

 • Základní data – propojení na Ares/ORSR)
 • Adresy (sídla, pobočky - aktivní propojení na Google Maps)
 • Plánování Obchodní potenciálu (OP) – evidence obchodního potenciálu, kterého lze u zákazníka dosáhnout. Tento proces má starosti konkrétní Key Acount Manager (KAM), následně deleguje OP na příslušnou obchodní skupinu/obchodního managera
 • Doplňující informace – poptávka/požadavek zákazníka pro následnou tvorbu nabídky
 • DMS (Document management system),
 • Historie zákazníka

 Obchodní případy – Leady
V rámci Zákazníka jsou evidovány obchodní případy (Leady), tzn reálný obchodní proces.

 • Produkt
 • Zodpovědnou osobu
 • Termín
 • Aktivity (historické, plánované)
    Telefon
    Email
    Schůzky
    Úkoly
 • Stav obchodního případu (s propadem na obchodní plán)
 • Dokumenty (šablony dokumentů)

 

Dashboard

Dashboard je plocha uživatele, která obsahuje souhrny informací prostřednictvím interaktivních reporty. Jednotlivé reporty je možné uživatelsky upravovat či měnit dle potřeby. Každý report je možné zasílat v pravidelných intervalech na email příslušných zodpovědných osob a zároveň tisknout v různých dokumentových sestavách (*.doc, *.xsl, *.pdf aj.).

Přístup k jednotlivým reportům a informacím je řízen přístupovými rolemi s právy.

Kalendář

Modul kalendář je přímo propojen s Outlookem uživatele, čili veškeré činnosti (úkoly, aktivity, schůzky) jsou v pravidelných časových intervalech synchronizovány s kalendářem. Existuje také možnost sdílených kalendářů svých obchodních skupin.

Hledat

Napříč systémem funguje fulltextové vyhledávání, a to nejen v informacích (zákazník, kontakt, aktivity atd.), ale i v rámci souborů a dokumentů, které se v systému nacházejí (DMS).

Události

Modul Události obsahuje 2 oblasti:

 • Synchronizace s poštou (příchozí/odchozí emaily)
  Veškeré příchozí i odchozí emaily jsou řazeny do fronty ke zpracování. Tyto emaily jsou buďto přiřazeny k zákazníkovi automaticky nebo uživatelem dle potřeby. Takto zpracované emaily jsou součástí celkové historie a aktivit zákazníka. Automatické zpracování se používá hlavně oblasti práce s kampaněmi
 • Přidělené aktivity a úkoly (přidělené činnosti)

Aktivity a činnosti uživatele jsou řazeny do fronty ke zpracování – každá interní činnost má svůj popis, stav, termín a zodpovědnou osobu.

 

Nastavení

V rámci projektu je proškolen Super User – Administrátor systému, který je zodpovědnou osobou pro nastavení:

 • Procesy (Workflow)
 • Formuláře (popisy, datové tabulky, user interface, aj.)
 • Přístupové role a oprávnění

 

PRODUKTY
REFERENCE
1:1 SolutionProvidingCRM LeonardoLeonardo
D3Soft s.r.o. EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.