CRM Utility
bcg-contactform.png

CRM Utility komplexní řešení řízení obchodu

CRM utility je modul podporující řízení obchodních týmů a obchodních příležitostí (B2B, B2C). Pokrývá komoditní produkty (elektřina, plyn, teplo, voda, CNG) i nekomoditní (služby/poptávky, instalace, osvětlení, fotovoltaika, atd.).

Hlavní funkcionality 1. Zákazník
  Kompletní evidence veškerých dat o zákaznících (nových, stávajících) včetně jejich kategorizace. Informace o zákaznících mohou být pořizovány:
  • Automatizovaně z dostupných datových zdrojů (ISIR, ARES aj.)
  • Automatizovaně prostřednictvím rozhraní na jiné existující systémy nebo databáze
  Historie komunikace se zákazníkem je uložena prostřednictvím uskutečněných aktivit (e-mail, schůzka, telefon aj.).
 2. Obchodní příležitosti
  Obchodní příležitosti mohou být zaměřeny dle:
  • Produktu (komoditní produkty (elektřina, plyn, teplo, voda, CNG) a nekomoditní produkty/služby (např. instalace či rekonstrukce klimatizačních systémů atd.))
  • Typu zákazníka (akviziční, cross-selling, retenční aj.)
 3. DMS (Document management system)
  Kompletní DMS řešení pro vytváření či verzování různých šablon dokumentů (např. generování nabídek, smluv, objednávek apod.). Veškerá historie dokumentů je uložena na jednom místě přímo u zákazníka či obchodní příležitosti. Modul umožňuje vlastní tvorbu vlastních šablon dokumentů pro jejich následné využití.
 4. Obchodní plán
  Napříč celým CRM je možné vytvářet obchodní plány. Obchodní plán může být zaměřen na obchodního zástupce, produkty, objem (MWh/Kč) apod. Postupné plnění plánu je graficky znázorněno s možností detailního rozpadu.
 5. Marketingové kampaně
  Kampaně vycházejí ze zákaznických dat uložených v systému či jiných externích databázích. Vstupním krokem kampaní je segmentace zákazníků a dle následného scénaře a formy kampaně jejich oslovení. Kampaně mohou být zacíleny dle typu - akviziční, retenční aj.
 6. Kalendář
  Plná integrace s MS Outlook na úrovni poštovního klienta a kalendáře. Modul kalendář umožňuje grafický přehled naplánovaných aktivit, jejich přeplánování jednoduchými kalendáři jiných uživatelů.
 7. Dashboard
  Každý uživatel pracuje s uloženými daty v CRM systému rozdílným způsobem a nahlíží na data z různých úhlů pohledu. V CRM je snadné sestavit si uživatelský dashboard po svém a nahlížet tak snadno na aktuální stav a vývoj svěřených oblastí, predikovat budoucí stavy nebo rychle odhalit nestandardní odchylky.
 8. Reporting
  Součástí řešení je vlastní modul pro tvorbu reportů, analytických pohledů a OLAP kostek. Každý report je generován do grafické podoby či v různých formátech elektronicky zasílán na email ve stanovený čas.

Nenašli jste, co jste hledali?

neváhejte se zeptat...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2019 - 2023 - flexiit.cz

Odkazy / sociální sítě

 • Dobrý den,
  jak Vám můžeme pomoct?