Distribuce

Distribuce

FLEXI IT Distribuce je modul určený přímo zákazníkům – distributorům, LSD a provozovatelům distribučních soustav. Naše řešení pokrývá kompletní procesy od evidence zákazníka, odběrného místa až po vystavení faktury za distribuci a ostatní služby. Součástí modulu je přímá komunikace s OTE a podpora všech procesů souvisejících s distribucí jako jsou například registrace OPM, nahlašování odečtů, výkaznictví atd.

Správa distribuční sítě

Kompletní dohled nad celou distribuční sítí z pohledu jejího zřízení, rozšiřování v podobě činnosti správy DE (Logická měřidla, měřící místa, desky atd.), pravidelné aktivity (cejchování, vyčítání, výměna měřidla atd.), tvorba hierarchie celé sítě (tzv. Kolekce měřidel) na bázi zúčtovacích a evidenčních procesů.

Přímá komunikace s měřidly

Komunikace s měřidly může být řešena ve FLEXI tzv. napřímo, nebo prostřednictvím rozhraní s jinými softwary určenými pro tyto účely. Výhodou procesu přímé komunikace jsou dostupné informace v jednom systému s možností controllingu či nutnosti servisních zásahů v distribuční soustavě.

Dokumenty

Zavedení zákazníka do své distribuční zóny je doprovázeno množstvím dokumentace (žádosti o připojením smlouvy, dodatky aj. ) a procesními kroky distributora. Obě tyto oblasti jsou pokryty v našem řešení jako dokument management systém (DMS) a automatizovanými aktivitami (tzv. Workflow).

Komunikace s OTE

Řešení komunikace napřímo s OTE, přičemž výstupem je komunikace na bázi zasílá í zpráv o registraci OM, odběrech/odečtech, veškerých změnových požadavcích či pouze informačních zprávách.

Zúčtování distribuce a ostatních služeb

Vstupem do procesu zúčtování distribuce jsou odečty a další doplňkové informace. Systém umožňuje variabilitu logiky zúčtování a možností vytváření tzv. kolekce měřidel, virtuálních měřidel či tvorby kompletní hierarchie dopadem na výsledné zúčtování.

Externí informace

V procesu zúčtování distribuce existují faktory vstupující do jeho výpočtu (spalné teplo, ceníky regulovaných sazeb aj.). FLEXI nabízí možnost automatizovaně stahovat potřebná externí data bez zásahu uživatele.

Legislativní podpora všech procesů

Napříč řešením je realizována legislativní podpora všech procesů ať už správních, fakturačních, dokumentačních aj. V pravidelných časových intervalech jsou legislativní balíčky automaticky poskytovány všem zákazníkům.

PRODUKTY
REFERENCE
1:1 SolutionProvidingE-commerceMicrosoft Dynamics
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.