Řešení FLEXI IT

FLEXI IT

FLEXI IT je komplexní nástroj pokrývající procesy v utilitních společnostech. Je určen zákazníkům, kteří působí jako alternativní dodavatelé, distributoři či obchodníci s energiemi.

Jedná se o multiutilitní řešení pokrývající komodity - elektřina, plyn, voda, teplo a CNG. Současně se jedná o flexibilní řešení postavené na modulech, přičemž jednotlivé moduly si zákazník vybírá a tímto způsobem si tak staví řešení dle svých představ.


 • CRM Utility
 • Billing
 • Distribuce
 • Nákup
 • Zákaznický portál
 • Partnerský portál

CRM Utility

Key Acount Manager, Kampaně, Akvizice, Leady...

Naše řešení CRM Utility 4Motion je určeno utilitním společnostem, které hledají kompletní řešení všech svých procesů od akvizice svých zákazníků po jejich konečné zasmluvnění a předání v rámci interních procesů směrem do společnosti. Více o našem produktu CRM Utility 4Motion naleznete zde.
 • Práce obchodníků pod kontrolou
 • CRM určeno přímo pro utilitní segment a trh
 • Reporty o fungování obchodníků a celého týmu
 • Procesní řízení akvizičního procesu
 • Generování dokumentů, nabídek, procesy oceňování...

Billing

Změna dodavatele, Komunikace OTE, Fakturace, procesy upomínání...

Moduly Billing a distribuce jsou určeny obchodníkům či distributorům, kteří aktivně komunikují se zákazníky. je zaměřen na práci s odečty, procesy spojené se změnou dodavatele, fakturací a procesy upomínání apod. Více o našem produktu Billing & Distribuce naleznete zde.
 • Kompletní procesy změny dodavatele
 • Hromadné fakturace a procesy zúčtování
 • Automatická komunikace s OTE
 • Automatizované procesy - Worflow

Distribuce

Modul Distribuce slouží primárně pro účely zúčtování distribuční složky. Tento modul je primárně využívaný distributory a provozovately lokálních distribučních soustav. Celé řešení reprezentuje procesy související s distribucí komodit EE a ZP – komunikace s OTE, nahlašování OPM, Výkaznictví, správa distribuční sítě aprocesy se správou související. Výstupem je faktura za distribuci a informace zaslaně obchodníkům (přes portál OTE).Více informací naleznete zde.
 • Kompletní podpora procesu připojení OPM
 • Elektronická karta měřidla a jeho historie
 • Komunikace s OTE (automatická)
 • Hromadné zúčtování distribuce
 • Controlling životního cyklu měřidla

Nákup

Práce s diagramy, aritmetické operace, řízení odchylky...

Modul Nákup je zaměřen na práci s diagramy (matematické funkce, grafické znázornění, ...) a to jak za oblast prodeje, tak i v oblasti nákupu. Je určen pro tvorbu bilancí a jako podpora pro traiding. Více o našem produktu Nákup naleznete zde.

Zákaznický portál

Odběrové statistiky, vystavené faktury, rezervovaná kapacita...

Zákaznický portál je ústředním komunikačním kanálem směrem k zákazníkovi. Prostřednictvím přihlašovacích údajů, které jsou zákazníkovy zaslány, může zobrazovat své základní informrace o smlouvě, odběrném místě a jeho spotřebách, dále má také k dispozici přehled vystavených faktur a uhrazených plateb. Více o našem produktu Zákaznický webový portál naleznete zde.
 • On-line přístup k datům zákazníka
 • Platby a faktury pod kontrolou

Partnerský portál

Odběrové statistiky, vystavené faktury, rezervovaná kapacita...

Partnerský portál je určen externím obchodníkům, nebo obchodním sítím. Po přihlášení obchodníka má k dispozici informace o svých zákaznících, provizích a uzavřených smlouvách. Více o našem produktu Partnerský portál naleznete zde.
 • Obchodníci pod kontrolou
 • Přehled provizních sestav
 • Přímá orientace na zákazníka
 • Proces kontroly zadáváných smluv
PRODUKTY
REFERENCE
LeonardoE-commerceCRM Leonardo1:1 Solution
D3Soft s.r.o. EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.