Nákup
bcg-contactform.png
Používáme cookies k optimalizaci fungování našeho webu. Dalším prohlížením souhlasíte s jejich používáním.

Nákupkomplexní řešení tržní operativy

Modul slouží pro realizaci činností souvisejících s tržní operativou, které jsou v prostředí energetiky nezbytné pro každý subjekt zúčtování. Řešení pokrývá oblast komodit elektřina a plyn.

Hlavní funkcionality 1. Portfolio management
  • Zdrojem kmenových dat smluv zákazníků je interní databáze nebo OTE (opis kmenových dat)
  • Souhrn veškerých OPM dle komodity (třída TDD, kapacita, Region, SZ, atd.).
 2. Predikce spotřeby a přepočtový model TDD
  • Segment – Tvorba časových řad přepočtené roční spotřeby
  • Časové řady (kumulace za TDD)
  • Pravidelná aktualizace dle teplot (Workflow)
  • Odvození diagramů spotřeb
  • VO – predikce řízená z historických diagramů spotřeb – podklad pro tvorbu indexové křivky
  • Agregací predikcí za jednotlivé segmenty získáváme finální křivku plánované spotřeby
 3. HPFC (Hourly Pricing Forward Curve)
  Submodul pro predikci vývoje cen energetických komodit (výsledná hodinová cena v čase).
 4. Obchodní knihy, kontrakty
  • Bilaterální obchody na velkoobchodním trhu evidujeme formou kontraktů s protistranami
  • Typy kontraktů (Denní kontrakt, Flexibilní kontrakt, Kontrakty TNF - trhy s nevyužitou flexibilitou)
  • Kontrakty interně evidují profil množství a realizovanou jednotkovou cenu
  • Agregační pohledy nad kontrakty – Obchodní knihy
  • Pricing – oceňování formalizace jednotlivých kontraktů
 5. Denní operativa a Nominace
  • Schedulling – predikované plány spotřeb ve vztahu realizovaným bilaterálním kontraktům = podklad pro finální denní nákupy/odprodeje
  • WF proces, který provede nominaci na OTE skrze standardizované XML zprávy přes rozhraní D3BC
  • Identické WF procesy pokrývají také nominace a obchody na Vnitrodenním trhu a Trhu s nevyužitou flexibilitou.
 6. Evidence smluvních vztahů
 7. Vedení obchodních knih
 8. Evidence bilaterálních kontraktů
 9. Podpora trhu s energiemi
  • Obchodování na krátkodobých trzích
  • Obchodování na denním trhu
  • Obchodování na vnitro denních trzích
  • Obchodování na trhu s nevyužitou flexibilitou
  • Nominace množství vlastního portfolia.


Za účelem přehlednosti je evidence údajů vlastního portfolia strukturována do tzv. Obchodních knih. Řešení je doplněno řadou reportů, vyhodnocení a grafických prezentací formou widgetů na informačních dashboardech. Jednotlivé interní procesy i komunikace s okolím jsou plně automatizovány tzv. Workflow.

Nenašli jste, co jste hledali?

neváhejte se zeptat...

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

+420 739 603 707

lenka.svrcinova@d3soft.cz