Nákup
bcg-contactform.png

Nákupkomplexní řešení tržní operativy

Modul slouží pro realizaci činností souvisejících s tržní operativou, které jsou v prostředí energetiky nezbytné pro každý subjekt zúčtování. Řešení pokrývá oblast komodit elektřina a plyn.

Hlavní funkcionality 1. Portfolio management
  • Zdrojem kmenových dat smluv zákazníků je interní databáze nebo OTE (opis kmenových dat)
  • Souhrn veškerých OPM dle komodity (třída TDD, kapacita, Region, SZ, atd.).
 2. Predikce spotřeby a přepočtový model TDD
  • Segment – Tvorba časových řad přepočtené roční spotřeby
  • Časové řady (kumulace za TDD)
  • Pravidelná aktualizace dle teplot (Workflow)
  • Odvození diagramů spotřeb
  • VO – predikce řízená z historických diagramů spotřeb – podklad pro tvorbu indexové křivky
  • Agregací predikcí za jednotlivé segmenty získáváme finální křivku plánované spotřeby
 3. HPFC (Hourly Pricing Forward Curve)
  Submodul pro predikci vývoje cen energetických komodit (výsledná hodinová cena v čase).
 4. Obchodní knihy, kontrakty
  • Bilaterální obchody na velkoobchodním trhu evidujeme formou kontraktů s protistranami
  • Typy kontraktů (Denní kontrakt, Flexibilní kontrakt, Kontrakty TNF - trhy s nevyužitou flexibilitou)
  • Kontrakty interně evidují profil množství a realizovanou jednotkovou cenu
  • Agregační pohledy nad kontrakty – Obchodní knihy
  • Pricing – oceňování formalizace jednotlivých kontraktů
 5. Denní operativa a Nominace
  • Schedulling – predikované plány spotřeb ve vztahu realizovaným bilaterálním kontraktům = podklad pro finální denní nákupy/odprodeje
  • WF proces, který provede nominaci na OTE skrze standardizované XML zprávy přes rozhraní D3BC
  • Identické WF procesy pokrývají také nominace a obchody na Vnitrodenním trhu a Trhu s nevyužitou flexibilitou.
 6. Evidence smluvních vztahů
 7. Vedení obchodních knih
 8. Evidence bilaterálních kontraktů
 9. Podpora trhu s energiemi
  • Obchodování na krátkodobých trzích
  • Obchodování na denním trhu
  • Obchodování na vnitro denních trzích
  • Obchodování na trhu s nevyužitou flexibilitou
  • Nominace množství vlastního portfolia.


Za účelem přehlednosti je evidence údajů vlastního portfolia strukturována do tzv. Obchodních knih. Řešení je doplněno řadou reportů, vyhodnocení a grafických prezentací formou widgetů na informačních dashboardech. Jednotlivé interní procesy i komunikace s okolím jsou plně automatizovány tzv. Workflow.

Nenašli jste, co jste hledali?

neváhejte se zeptat...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2019 - 2023 - flexiit.cz

Odkazy / sociální sítě

 • Dobrý den,
  jak Vám můžeme pomoct?