• Popis
  • Zákaznický portál

Zákaznický portál

Prostřednictvím přihlašovacích údajů, které jsou zákazníkovi zaslány v několika úrovních (např. 1. část poštou, 2. část emailem) se uživatel autorizuje do aplikace webového portálu. Každý zákazník má zobrazeny jen ty informace, na které má práva, tedy:

Informace o účtu zákazníka

Základní informace o zákazníkovi, které jsou důležité pro zasílání faktur, kalendářů záloh a jiných tiskovin. Možnost úpravy základních informací o zákazníkovi je navázána na procesy Back Office, která tyto informace musí ověřit.

Faktury a zálohy

Konkrétní informace o fakturách a zálohách s možností jejich stažení přímo z webového prostředí.

Odběrná místa

Informace o jednolitých odběrných místech s možností stažení konkrétní smlouvy. Důležitou volbou, pro některé V.I.P. zákazníky, je možnost zadávání samoodečtů.

Žádosti

V případě, kdy má zákazník požadavky směrem ke společnosti, může tyto požadavky řešit prostřednictvím webového portálu. Dle typu žádosti zákazníka je možné automaticky delegovat jeho vyřešení na příslušné zodpovědné osoby.

Zprávy

V portálu je možné komunikovat se zákazníkem prostřednictvím zasílání tzv. zpráv. Konkrétní zprávy mohou mít podobu krátkého textu s přiloženým dokumentem. Systém současné hlídá, zda-li byla zpráva „doručena/přečtena“ zákazníkem.

Dokumenty ke stažení

Potřeba dokumentů či šablon směrem k zákazníkovi je řešena modulem, který disponuje přímo dokumenty s možnosti jejich stažení.

Požadavky na změny

Pokud má zákazník požadavek na změnu svých fakturačních údajů či jinou žádost, vše je řešeno v modulu Požadavky na změny.

Ceníky

Z webového prostředí je možné stahovat a zobrazovat aktuální ceníky pro zákazníka.

Servis

V případě, kdy zákazník pocítí potřebu servisu, je možné zadat servisní požadavek prostřednictví webového portálu a následně sledovat jeho postup v řešení. Požadavek je zaevidován s určenou prioritou a následně delegován na příslušnou zodpovědnou osobu formou úkolu.PRODUKTY
REFERENCE
ProvidingMicrosoft DynamicsLeonardoE-commerce
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.